میلیون‌ها نفر با خطر از دست دادن شغلشان مواجهند

میلیون‌ها نفر با خطر از دست دادن شغلشان مواجهند

انجمن شوراهای محلی انگلیس هشدار داد میلیون‌ها نفر با خطر از دست دادن شغل خود در آینده مواجه هستند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات