اطلاعيه برگزاري مجمع عمومي بطورفوق العاده سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد

اطلاعيه برگزاري مجمع عمومي بطورفوق العاده سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد

به اطلاع اعضاي محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد مي رساند مجمع عمومي بطورفوق العاده  نوبت اول سازمان در روز شنبه مورخ 98/11/19 از ساعت 17 در محل سالن جلسات هيئت مديره سازمان واقع دربلوارامام جعفرصادق(ع) برگزار مي گردد . در صورت نرسيدن تعداد اعضاء به حد نصاب قانوني ، جلسه نوبت دوم مجمع عمومي بطورفوق العاده در روز چهار شنبه مورخ 98/11/30 از ساعت 16 در محل سالن فرهنگسراي غدير يزدواقع در بلوار دانشجو تشكيل خواهد شد . لذا از كليه اعضاء سازمان جهت شركت درجلسه مجمع عمومي دعوت به عمل مي آيد . ‌

در اين راستا در اجراي مفاد ماده 57 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان دستورجلسه مجمع عمومي به شرح زير اعلام مي گردد :

 1. بررسي وتصويب بودجه پيشنهادي سال مالي1399سازمان
 2. تعيين وتصويب حق عضويت و وروديه سال مالي1399اعضاء سازمان
 3. تعيين وتصويب حق الزحمه اعضاي هيئت مديره و شوراي انتظامي سازمان براي سال مالي1399
 4. اتخاذ تصميم نسبت به سايرامور در صلاحیت مجمع عمومی (طبق قوانين وآئين نامه هاي مربوطه)
 5. تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج اطلاعيه هاي سازمان
 6. انتخاب بازرسين قانوني سازمان

ضمناً به همراه داشتن كارت عضويت معتبر سازمان جهت شركت در جلسه مجمع عمومي الزامي مي باشد.

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات