ارتقاء شبكه شتابنگاري استان اصفهان با افزوده شدن 11 دستگاه شتابنگار نسل چهارم

ارتقاء شبكه شتابنگاري استان اصفهان با افزوده شدن 11 دستگاه شتابنگار نسل چهارم

ارتقاء شبكه شتابنگاري استان اصفهان با افزوده شدن 11 دستگاه شتابنگار نسل چهارم
اين دستگاهها به منظور كاهش خسارات جاني و مالي ناشي از وقوع زلزله در سطح استان راه اندازي مي شود.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني راه وشهرسازي استان اصفهان، بررسي و مستند سازي زمين لرزه ها مخصوصا زمين لرزه هاي ويرانگر مي تواند نقش مهمي در زلزله شناسي داشته باشد. گاها عدم توجه به اصول طراحي سازه ها و مقاوم سازي در برابر زمين لرزه باعث شده كه اين رويداد با تلفات جاني و خسارات مالي همراه باشد كه توسعه شبكه شتابنگار و استفاده از اطلاعات بدست آمده از اين خسارات و تلفات مي كاهد.
سيد حسين خادم زاده دبيركار گروه مخاطرات زلزله استان و رئيس اداره مديريت بحران اداره كل راه وشهرسازي گفت: در خصوص كاهش خسارات ناشي از زلزله 3 ركن اساسي بايد مورد توجه قرار بگيرد: 1- در اختيار داشتن اطلاعات زمين لرزه ها و شناسايي گسل ها 2- ساخت وساز اصولي و رعايت اصول و ضوابط مباحث مقررات ملي ساختمان و آيين نامه 2800 زلزله 3- آموزش.
اين سه مقوله همراه با توسعه شبكه شتاب نگاري بر خط مي تواند نقش مهمي در راستاي اطلاعات زمين لرزهاي قبلي و اقدامات موثر در مراحل پيشگيري و مقابله در برابر زلزله ايفاء نمايد.
خادم زاده بيان داشت: در سطح استان 54 دستگاه شتابنگار در 18 شهر اصفهان، سميرم، شاهين شهر و ميمه، نجف آباد، اردستان، نطنز ، چادگان، كاشان، آران وبيدگل، شهرضا، مباركه، لنجان، نايين، تيران و كرون، فريدن، فريدونشهر، خوانسار، گلپايگان و خورو بيابانك بر اساس مكان يابي مناسب موجود مي باشد كه 11 دستگاه شتابنگار جديد و برخط از نسل چهارم توسط مركز تحقيقات راه، مسكن وشهرسازي در سطح استان در شهرهاي اصفهان، نايين، نطنز، سميرم، خوانسار، كاشان، جندق، چادگان، انارك، چرمهين و فريدونشهر جانمايي و به اين شبكه افزوده مي شود.
وي اظهار داشت: اداره مديريت بحران نسبت به تهيه نقشه پراكنش زلزله هاي بزرگ تر از 3 ريشتر در 14 سال اخير به همراه نقشه گسل هاي استان اقدام نموده است . در اين نقشه پهنه لرزه خيزي شهرستان هاي استان مشخص شده كه سازمان نظام مهندسي، شهرداريها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي توانند با بهره گيري از آن مناطق با لرزه خيزي بالاتر را بصورت ويژه جهت نظارت بر رعايت اصول و ضوابط مقررات ملي در ساخت و سازها در نظر بگيرند.

خادم زاده در پايان بر اهتمام رسانه ها بر فرهنگ سازي و آموزش به مردم تاكيد داشت و گفت: آموزش نقش بسيار مهمي در كاهش تلفات جاني و خسارات مالي در حوادث بويژه در مواقع زلزله ايفاء مي نمايد كه لازم است از طريق دستگاههاي متولي امر و با بهره گيري از رسانه ها بر اين مهم سفارش شود.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات