70 هکتار از اراضی ملی استان کردستان در سالجاری سند دار شده است

70 هکتار از اراضی ملی استان کردستان در سالجاری سند دار شده است

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی کردستان ، مهدی حسنی با اشاره به اهمیت حفاظت از اراضی به عنوان سرمایه های ارزشمند ملی گفت: امسال تا پایان دی ماه بالغ بر 263 هزار و 836 متر مربع از اراضی ملی رفع تصرف شده که 43 هزار و 283 مترمربع ان رفع تصرف فوری و حدود 220 هزار و 553 متر مربع نیز در راستای اجرای احکام قطعی شامل خلع ید وقلع و قمع بوده است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات