بشنوید|تردد روان در اکثر محورهای کشور/ترافیک در محورهای چالوس و هزار/ محور شمشمک به دیزین مسدود است

بشنوید|تردد روان در اکثر محورهای کشور/ترافیک در محورهای چالوس و هزار/ محور شمشمک به دیزین مسدود است

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات