بهره برداری از جلوخان و پیاده روسازی ضلع جنوبی بازار رضا(ع) تا پایان ...

بهره برداری از جلوخان و پیاده روسازی ضلع جنوبی بازار رضا(ع) تا پایان ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات