«هشدار عدم پرواز از ایران» توسط اروپا لغو شد

«هشدار عدم پرواز از ایران» توسط اروپا لغو شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی وبگاه آژانس امنیت پرواز اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای وضعیت هشدار موقت عدم پرواز از آسمان ایران را لغو کرد..در این بیانیه گفته شده است که گروه ارزیابی ریسک امنیتی هوانوردی آژانس امنیت پرواز اتحادیه اروپا با تشکیل جلسه‌ای در ارتباط با ارزیابی وضعیت امنیت پرواز در ایران و عراق، تصمیم گرفته است که دو هشدار صادر شده درباره لزوم اجتناب از پرواز در آسمان ایران و عراق را ملغی اعلام کند..با وجود لغو این دو هشدار اما آژانس مذکور همچنان هشدار عدم پرواز در ارتفاع کمتر از ۲۵۰۰۰ پا در آسمان ایران را همچنان در حالت مهم نگه داشته و از لغو این هشدار خودداری کرده است..به گزارش مهر پیش از این آژانس امنیت هوانوردی اروپا به عنوان یک نهاد تخصصی تحت نظر اتحادیه اروپا که در زمینه ایمنی هوانوردی غیرنظامی و مسافربری به وضع و اعمال قوانین و مقررات می‌پردازد، ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات