عمليات تعويض بسكت هاي ايرهيتر واحد 315 مگاواتي شماره 6 نيروگاه رامين اجرا شد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات