برنامه ریزی راهبردی برای توسعه شهر با هدف بلند مدت و اقدام کوتاه مدت میسر خواهد شد/توسعه شهر با برنامه ریزی دقیق و مدون حاصل می شود

برنامه ریزی راهبردی برای توسعه شهر با هدف بلند مدت و اقدام کوتاه مدت میسر خواهد شد/توسعه شهر با برنامه ریزی دقیق و مدون حاصل می شود

برنامه ریزی راهبردی برای توسعه شهر با هدف بلند مدت و اقدام کوتاه مدت میسر خواهد شد/توسعه شهر با برنامه ریزی دقیق و مدون حاصل می شود

شهردار شاهرود با اشاره به اینکه برنامه ریزی راهبردی برای توسعه شهر در اهداف بلند مدت و اقدامات کوتاه مدت با تلاش و خدمت صادقانه میسر می شود،گفت: توسعه شهر با برنامه ریزی دقیق و مدون حاصل می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری شاهرود، محسن احمدی با بیان اینکه قطعا در اداره شهر باید یک برنامه ریزی بلند مدت با فرض بر اینکه 4سال فرصت خدمت داریم و از سوی دیگر با این نگاه که فقط یک سال می توانیم خدمت کنیم برنامه ریزی توسعه شهر را انجام می دهیم، افزود: در برنامه ریزی بلند مدت سعی کردیم با سرمایه گذاری و فراهم آوردن زیر ساخت طرحها را اجرایی کرده اما ارائه خدمات به مردم در طی سالها ارائه داده شود.

وی ضمن بیان این مطلب که طوری به مردم خدمت گذاری می کنیم که گویا همین امروز را فرصت داریم، ابراز داشت: بنابراین باید اینگونه نگاه کنیم که در کوتاه مدت ترین زمان بهترین خدمت رسانی را به مردم داشته باشیم.

شهردار شاهرود در پایان با اشار به اینکه شاید در برنامه ریزی بلند مدت، سود آوری و بازگشت سرمایه در طرح را بصورت طولانی تر داشته باشیم، اظهار داشت: در این طرحها سالیان سال به مردم ارائه خدمت خواهد شد و این شایسته ترین نوع خدمت است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات