فرصتی استثنایی برای شهروندان بروجردی؛ کاهش ۲۰ درصدی عوارض شهرداری

فرصتی استثنایی برای شهروندان بروجردی؛ کاهش ۲۰ درصدی عوارض شهرداری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجرد

  منبع خبر

  شهرداری بروجرد

  شهرداری بروجرد

  شهرداری بروجرد یک شهرداری در شهر بروجرد می باشد

   نظرات