رسوخ امضافروشی بر پیکر صنعت ساختمان

در حال حاضر مشکلات و مسائل متعددی در سازمان های نظام ‌مهندسی ساختمان وجود دارد. این مسائل و چالش ها به مباحث مختلفی از قبیل آموزش، اشتغال، مشارکت ضعیف مهندسان در امور سازمانی، تعرفه خدمات مهندسی، فساد مالی و سایر موارد برمی گردد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات