بخشودگی جرایم و سود وام های بانکی بهره برداران سد یامچی و سبلان به...

با حضور رئیس شعبه مرکزی بانک کشاورزی استان، نماینده دفتر مشارکت های مردمی شرکت آب منطقه ای اردبیل و ناظر شبکه و نمایندگان شرکت بهره برداری و نمایندگان زارعین روستاها مشکلات مشارکت مدنی بهره برداران سد یامچی و سبلان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که در محل کارگاه شرکت بهره برداری یامچی برگزار شد، رئیس شعبه مرکزی بانک کشاورزی استان نسبت به بخشودگی جرایم و سود وام های بانکی طی بندهای «ل، خ و خط مشی» بر اساس قانون بودجه سال 98 و خط مشی بانک مرکزی و بانک کشاورزی بحث شد و مقرر گردید بهره برداران تا پایان مهلت اتمام اعتبار بانکی از این محل به شعبات مدنظر مراجعه نموده و نسبت به تسویه حساب اصل بدهی خود اقدام نمایند.

در ادامه این جلسه مقرر گردید پس از تسویه حساب اصل بدهی در زمان مورد اشاره نسبت به آزادسازی سفته ها و اسناد زارعین بدهکار از طرف بانک اقدام خواهد شد.

در پایان نیز مهندس شاپور شیدایی نماینده دفتر مشارکت های مردمی شرکت آب منطقه ای اردبیل، در خصوص این طرح و تاکید چندباره در خصوص مراجعه بدهکاران  و استفاده از مزایای این طرح توضیحاتی را ارائه نمود و زارعین در خصوص مشکلات موجود در زمینه های فوق پرسش های خود را مطرح نمودند.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات