وجود فرودگاه های کوچک در کشور، فرصت یا تهدید

وجود فرودگاه های کوچک در کشور، فرصت یا تهدید

از سوی دیگر در صورت وجود تقاضای حداقلی، تمایل به ایجاد پروازهای نقطه به نقطه بین فرودگاه‌های فرعی بوجود خواهد آمد، چرا که خطوط هوایی کوچکتر، عموما از ناوگان کم ظرفیت‌تر استفاده می‌کنند و این امر انعطاف ایشان را برای بهره گیری از ناوگان در مسیرهای مختلف و فرودگاه‌های متنوع به مراتب افزایش خواهد داد این امر از حیث زمان و هزینه غیرقابل توجیه است، از این رو سایر شیوه‌های حمل ونقلی، ترکیبی از شیوه هوایی و شیوه‌های دیگر و یا ایجاد سفر ترکیبی جهت استفاده از دو فرودگاه مختلف برای کاهش زمان هدررفته در مقصد، در برنامه مسافر قرار گرفته و تعداد مسافران بالقوه پیش‌بینی شده بروز نمی‌یابند. در کشورهای توسعه یافته و وسیع، شرکت‌های هواپیمایی منطقه‌ای خلا کمبود تواتر پروازی را برطرف کرده و با بهره گیری از ناوگان هوایی منطقه‌ای (با ظرفیت کمتر از ۱۰۰ صندلی) اقدام به جابجایی مسافر می‌کنند. (Regional Feeds Carrier) هریک از این ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات