تشکیل ستاد ویژه اجرایی طرح "شهرهمگان"/ فرهنگسازی و جلب مشارکت ذی ...

تشکیل ستاد ویژه اجرایی طرح "شهرهمگان"/ فرهنگسازی و جلب مشارکت ذی ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات