بهره برداری از ایستگاه شماره ۵۰ آتش نشانی به نام شهید سپهبد سلیمانی ...

بهره برداری از ایستگاه شماره ۵۰ آتش نشانی به نام شهید سپهبد سلیمانی ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات