دستاورد چهل ساله صنعت فرودگاهی و ناوبری هوایی کشور: رشد ۲.۵ برابری تعداد فرودگاه ها و ۲۵ برابری تعداد رادارها/ ۵ رادار تا پوشش کامل برای پروازهای تجاری در آسمان ایران

دستاورد چهل ساله صنعت فرودگاهی و ناوبری هوایی کشور: رشد ۲.۵ برابری تعداد فرودگاه ها و ۲۵ برابری تعداد رادارها/ ۵ رادار تا پوشش کامل برای پروازهای تجاری در آسمان ایران

) فراهم کرد تا ایستگاه‌های مختلف را در کشور مکان یابی و فرودگاه‌ها را بازدید کنند و طرحی ارایه دهد تا همزمان با افزایش تجهیزات ناوگان نظامی در کشور، فرودگاه‌ها، راه‌ها و ایستگاه‌های هوایی به سیستم‌های ارتباطی، کمک ناوبری و راداری جدید و مرکز کنترل پرواز مدرن مجهز شود. ۴ کرج و برخی دیگر از ایستگاه‌های رادار نیروی هوایی در سراسر کشور در مرکز کنترل پرواز سازمان هواپیمایی کشوری پردازش و تعدادی رادار جدید نصب شود. نیز از کشور کانادا خریداری کرد و با توجه به این که بر اساس ساختار نیروی هوایی نگهداری با توجه به فرایندی که برای تقویت ارتش ایران به ویژه نیروی هوایی در نظر گرفته شده بود، عملیات پروازی در فرودگاههای کشور ۵۷ درصد پروازها نظامی و ۴۳ درصد غیر نظامی پیش بینی شده بود و مقرر گردید کلیه فرودگاه‌های متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری به صورت فرودگاه‌های مشترک مورد بهره برداری قرار گیرد. بعد ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات