اجرای طرح توسعه شبکه آبیاری قطره ای در پنچ فاز با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی

اجرای طرح توسعه شبکه آبیاری قطره ای در پنچ فاز با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی

به گزارش شهریار، به دستور مهندس سامان احمدزاده، شهردار منطقه شش و در راستای توسعه شبکه آب خام جهت حفظ و گسترش فضای سبز سطح حوزه، اجرای عملیات طرح آبیاری قطره ای در پنج فاز با عملیات لوله گذاری به طول ۴هزار متر با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.
بر اساس این گزارش، فاز اول این طرح که مربوط به مسیر پایگاه دوم شکاری تا میدان شهید مدنی به طول هزار و 800متر رو به اتمام بوده و همزمان با اجرای این فاز، فاز دوم در مسیر میدان کارگر تا میدان راه آهن با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی و فاز سوم و چهارم با ۲۰ درصد پیشرفت در حال انجام  می باشد.
اجرای طرح توسعه آب خام و عملیات لوله گذاری آن با هدف حذف آبیاری با استفاده از تانکر آب و همچنین کاهش خطرات تصادف در مسیرهای تندرو حوزه تداوم دارد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات