کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها و شهرها/پیشنهاد تدوین دستورالعمل‌ بهینه‌سازی مصرف سوخت در شهرها/کاهش ۳۵ درصدی مصرف انرژی با طراحی مناسب ساختمان و فضای شهری

کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها و شهرها/پیشنهاد تدوین دستورالعمل‌ بهینه‌سازی مصرف سوخت در شهرها/کاهش ۳۵ درصدی مصرف انرژی با طراحی مناسب ساختمان و فضای شهری

راهب با اشاره به اینکه تدوین و بازنگری مقررات ملی و کنترل ساختمان را عموما مرکز برعهده می‌گیرد، گفت: یکی از موضوعاتی که در دستورکار مرکز تحقیقات قرار دارد، موضوع بهینه سازی مصرف انرژی در شهر است. رییس پژوهشکده شهرسازی و معماری مرکز تحقیقات ادامه داد: اساسا شکل شهر، منظر شهری، کریدور هوای شهری، قرارگیری فضای سبز شهری و گونه‌های گیاهی مناسب می‌تواند میزان افزایش و یا کاهش درجه حرارت شهرها را کنترل کند. وی اقدامات مرکز را در این خصوص برشمرد و توضیح داد: در ابتدای دولت یازدهم، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با همکاری دانشکده فنی برلین و شرکت عمران شهرهای جدید، طرحی را تحت عنوان بهینه سازی مصرف انرژی در محله الگویی در شهر جدید هشتگرد در محوطه‌ای ۳۵ هکتاری مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد. راهب با اشاره به اینکه ایجاد محله الگوی هشتگرد هیچگاه بعد از بررسی و مطالعه به مرحله اجرایی و عملیاتی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات