رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران تاکید کرد: لزوم رعایت استاندارد ایمنی در ساختمانهای بلندمرتبه

بر همین اساس در طرحی که در دستور کار شورای شهر تهران است الزام شده که ‌کمیته‌ای ایجاد شود که همه دستگاه‌های ذیربط درون و بیرون شهرداری تهران در آن عضویت داشته باشند و اولویت کاری این کمیته نیز شناسایی ساختمانهای بلند مرتبه‌ای است که این استانداردها را ندارند. رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به لزوم توجه به زمینه ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرایی شدن استانداردهای ایمنی در ساختمانهای بلند مرتبه گفت: در طرحی که ارائه کردیم پیش بینی شده تا در کارگروه، نماینده تام الاختیار دادستان حضور داشته باشد تا فرایند الزام به اجرای استانداردهای ایمنی به تصویب برسد. سالاری تاکید کرد: هرچند که باید با بهره گیری از اختیارات قانونی و مراجع قضایی الزام به رعایت استانداردهای ایمنی را داشته باشیم که این کار در حال انجام است؛ اما مهم‌تر از آن این است که باید ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات