الزام قبول شدگان آزمون هاي ورود به حرفه براي گذراندن دوره هاي آموزشي ورود به حرفه در صلاحيت اجرا

الزام قبول شدگان آزمون هاي ورود به حرفه براي گذراندن دوره هاي آموزشي ورود به حرفه در صلاحيت اجرا

با عنايت به بخشنامه شماره 420/57603 مديركل محترم دفتر امور مقررات ملي ساختمان در خصوص الزام گذراندن دوره آموزشي 84 ساعته ورود به حرفه در صلاحيت اجرا ( 8 دوره آموزشي) براي رشته هاي عمران و معماري، واحد آموزش سازمان در نظر دارد بخش اول و دوم از اين دوره ها را با عناوين آشنايي با شرح وظايف پيمانكار... و نكات اجرايي در تخريب بناهاي فرسوده هر يك به مدت 16ساعت برگزار نمايد. لذا مستدعي است متقاضيان شركت كننده در دوره ها نسبت به ثبت نام مقدماتي حداكثر تا تاريخ 98/11/14 از طريق فرم ذيل اقدام نمايند.

جهت ثبت نام کلیک فرمایید

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات