مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند خبر داد: تکمیل ۸۲ درصد مسکن مهر پرند

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند اظهار داشت: طبق قانون وقتی پروژه‌ای به بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی می‌رسد، از مردم درخواست می‌شود برای دریافت کارت قسط واحد خود اقدام کنند که هم در روند تکمیل پروژه قرار گیرند و هم کم کم آماده برای تحویل و اسکان شوند. وطن خواهی بیان داشت: قبل از این بحث، بارها شرکت عمران شهر جدید پرند از طریق پیامک اخطار، تذکر و هشدار به مردم جهت تحویل واحدهای خود اقدام کرده بود که متاسفانه با استقبال متقاضیان مسکن مهر پرند مواجه نشد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات