انتشار عملکرد ۱۱ شرکت سیمانی

انتشار عملکرد ۱۱ شرکت سیمانی

گزارش عملکرد ۱۱ شرکت سیمانی منتشر شد.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) پیش‌بینی درآمد هر سهم اکثر این شرکت‌ها پس از تصویب مصوبه افزایش قیمت فروش محصولات سیمانی‌ از سوی انجمن صنفی کارفرمایان سیمان در ۱۵ تیرماه، با تعدیل مثبت همراه شد.

به طوری که افزایش قیمت فروش سیمان در داخل کشور باعث افزایش درآمدها و از طرفی کاهش قیمت تمام شده کالای فروش رفته شرکت‌های سیمانی شده است.

سیمان سفید نی‌ریز: شرکت سیمان سفید نی‌ریز در دوره سه ماهه نخست سال‌جاری ۱۹۶ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. براساس اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار، پیش‌بینی درآمد هر سهم «سنیر» برابر ۹۱۰ ریال اعلام شده است که ۲۲ درصد از این رقم را نسبت به بودجه پوشش داد.این شرکت در اطلاعیه اخیر خود در زمینه فروش معادل ۵/۸ درصد به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریال نسبت به پیش‌بینی قبلی با افزایش مواجه است.پیش‌بینی فروش امسال «سنیر» برابر ۱۸۵ میلیارد و ۶۹۱ میلیون ریال در نظر گرفته شده است که ۲۱ درصد از این رقم را سه ماهه پوشش داد.

سیمان بهبهان: سیمان بهبهان از فروش محصولات خود در فصل بهار بیش از ۵/۱۶۰ میلیارد ریال درآمد کسب کرد.«سبهان» در زمینه پیش‌بینی فروش در سال‌جاری نسبت به عملکرد سال مالی قبل با ۱۴ درصد افزایش همراه است.

این پیش‌بینی برای سیمان بهبهان برابر ۶۶۷ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.شرکت پس از اعمال افزایش قیمت محصولات سیمانی پیش‌بینی درآمد هر سهم امسال را از دو هزار و ۳۶۶ ریال به سه هزار و ۲۰۳ ریال افزایش داد.همچنین طی فصل بهار مبلغ ۸۴۹ ریال معادل ۲۷ درصد از پیش‌بینی درآمد هر سهم را نسبت به بودجه محقق کرد.

سیمان خاش: سیمان خاش سه ماهه مبلغ ۲۰۴ ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرد.«سخاش» درآمد هر سهم امسال را مبلغ ۶۵۵ ریال پیش‌بینی کرده است که ۳۱ درصد از این رقم را نسبت به بودجه امسال طی فصل بهار محقق کرد.این شرکت پس از اعلام مصوبه نرخ فروش محصولات سیمانی، پیش‌بینی فروش امسال خود را به میزان ۱۳ درصد افزایش داد. پیش‌بینی فروش «سخاش» برابر ۴۸۹ میلیارد ریال اعلام شده است که شرکت توانست ۲۷ درصد از این رقم را سه ماهه نسبت به بودجه محقق کند.این شرکت در فصل گذشته معادل ۲۶۰ هزار و ۹۲۰ تن سیمان و ۲۲۸ هزار و ۹۳۲ تن کلینکر را تولید کرده است. تولید بهاره این دو محصول از سوی «سخاش» در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹/۲۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سیمان ایلام: سیمان ایلام دلایل عدم پوشش عملکرد سه ماهه منتهی به پایان دی‌ماه ۹۰ را به سازمان اعلام کرد.«سیلام» عدم پوشش عملکرد سه ماهه را منوط به تغییر نرخ فروش محصولات سیمانی از اواسط تیرماه و بهره‌برداری از خط شماره ۱ و ۲ (تبدیل مشعل مازوت سوز خطوط تولیدی به مشعل گازسوز) می‌داند.

این شرکت مبلغ ۲۱۵ ریال را برای درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان دی‌ماه امسال پیش‌بینی کرده است که تنها ۸ ریال از این رقم را سه ماهه پوشش داده است.

سیمان فارس و خوزستان: سیمان فارس و خوزستان پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اردیبهشت ماه ۹۱ را اعلام کرد.این شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۱ را با ۳ درصد کاهش نسبت به عملکرد سال ۹۰ مبلغ ۲۵۳ ریال در نظر گرفته است.این شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اردیبهشت ماه امسال مبلغ ۲۶۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد.

سیمان درود: سیمان درود به دلیل افزایش ۳۶۴ میلیون ریالی فروش در سه ماهه نخست پیش‌بینی فروش امسال خود را افزایش داد.«سدور» پس از افزایش در قیمت فروش محصولات سیمانی، پیش‌بینی فروش امسال را به مبلغ ۶۲۴ میلیارد ریال افزایش داد.این شرکت در فصل بهار از فروش محصولات خود بیش از ۱/۱۵۰ میلیارد ریال درآمد کسب کرد.شرکت همچنین معادل ۲۱۰ ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرد. پیش‌بینی سود امسال «سدور» معادل یک‌هزار و ۱۳۹ ریال است.

سیمان اصفهان: شرکت سیمان اصفهان ۱۳۶ ریال به پیش‌بینی سود هر سهم امسال اضافه کرد.سیمان اصفهان پیش‌بینی سود هر سهم را یک‌هزار و ۵۰۴ ریال اعلام کرده بود که به دلیل افزایش قیمت فروش سیمان و پیش‌بینی تولید و فروش مقدار ۳۴ هزار و ۳۳۰ تن آهک پخته شده دانه‌بندی شده و ...، این پیش‌بینی را به مبلغ یک‌هزار و ۶۳۰ ریال افزایش داد.شرکت توانست سه ماهه مبلغ ۴۲۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق کند.

سیمان کرمان: درآمد بهاره سیمان کرمان معادل ۹/۱۶۶ میلیارد ریال بود. پیش‌بینی فروش سیمان کرمان برای سال‌جاری معادل ۸/۷۱۰ میلیارد ریال است که ۲۳ درصد از این رقم را در فصل بهار پوشش داد.این شرکت مبلغ ۳۷۰ ریال از پیش‌بینی ۹۱۹ ریالی درآمد هر سهم امسال را در دوره مورد گزارش محقق کرد.

سیمان شرق: به دلیل تغییر سال مالی سیمان شرق از اسفندماه به پایان شهریورماه، پیش‌بینی درآمد هر سهم این شرکت ۱۰۵ ریال به صورت ۶ ماهه در نظر گرفته شده است.پیش‌بینی فروش امسال این شرکت برابر ۶/۶۰۰ میلیارد ریال است.

سیمان فارس: دلایل تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم سیمان فارس نامعلوم است. سیمان فارس پیش‌بینی درآمد هر سهم خود را از دو‌هزار و ۱۹۲ ریال به یک‌هزار و ۹۱۰ ریال کاهش داده و دلایل آن را به بازار منعکس نکرده است.این شرکت سه ماهه ۶۶۷ ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده است.

سیمان هرمزگان: شرکت سیمان هرمزگان عملکرد ۶ ماهه خود را گزارش داد. «سهرمز» در دوره ۶ ماه منتهی به پایان اردیبهشت ماه ۹۰ مبلغ ۹۱۰ ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرد.این شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان آبان‌ماه ۹۰ را معادل یک‌هزار و ۶۳۸ ریال در نظر گرفته است.

 

دنیای اقتصاد

 

 

    نظرات