هیچ مقامی حق اجرا نکردن بیمه کارگران ساختمانی را ندارد

هیچ مقامی حق اجرا نکردن بیمه کارگران ساختمانی را ندارد

www.bananews.ir

مطابق قانون دولت باید زمینه شناسایی و فراهم ساختن امکان استفاده از مزایای بیمه اجباری را برای کارگران ساختمانی واجد شرایط فراهم کند.

به گزارش بنانیوز به نقل از ایلنا،عید علی کریمی ، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین اظهار کرد: اگر آیین نامه مربوط به اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی اشکال داشته باشد باید به جای متوقف کردن موقت اجرای قانون، ایرادهای آیین را شناسایی و مرتفع کرد.

کریمی با بیان اینکه هیچ مقام یا مسوولی حق ندارد از اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی ولو به صورت موقت خود داری کند، افزود: حتی اگر آیین نامه مربوط به اجرای این قانون نیز اشکال داشته باشد، باید به جای متوقف کردن موقت اجرای قانون، ایرادهای آن را شناسایی و مرتفع کرد.

وی گفت:مطابق قانون دولت باید زمینه شناسایی و فراهم ساختن امکان استفاده از مزایای بیمه اجباری را برای کارگران ساختمانی واجد شرایط فراهم کند.

این فعال جامعه کارگری با اشاره به اینکه برخورداری از مزایای بیمه‌های تامین اجتماعی همواره در یکصد سال گذشته یکی از آرزوهای کارگران ساختمانی بوده‌ است، افزود: با تصویب قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی در سال ۸۷ و ابلاغ آیین نامه اجرایی این قانون در بهار سال جاری به این آرزو جامه عمل پوشانده شد.

 

    نظرات