پروازهای برگشت اتباع ایرانی از چین با درخواست وزارت خارجه و بهداشت انجام می‌شود/ درباره مکالمات خلبان شرکت آسمان نمی‌توان اظهارنظر کرد

پروازهای برگشت اتباع ایرانی از چین با درخواست وزارت خارجه و بهداشت انجام می‌شود/ درباره مکالمات خلبان شرکت آسمان نمی‌توان اظهارنظر کرد

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از انتشار این حجم از شایعات درباره انجام پروازها از مقصد و به مبدا چین متاسفم، گفت: اگر وزارت امور خارجه موضوعی را درباره برگشت تعداد دیگری از اتباع ایرانی حاضر در چین اعلام کند و وزارت بهداشت آن را تایید کند، وزارت راه و شهرسازی برای برگرداندن سایر اتباع ایرانی حاضر در چین اقدام خواهد کرد و بدون نظر وزارت خارجه و وزارت بهداشت پروازی در این مسیر انجام نمی‌شود. وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا برای هر تعداد درخواست اتباع ایرانی مقیم چین تدارک پرواز برگشت به ایران دیده می‌شود، گفت: تمام این موضوعات بستگی به تصمیم وزارت بهداشت دارد. وزیر راه و شهرسازی افرود: سه پرواز هم به سه مقصد عازم کشور چین شده است تا اتباع ایرانی از طریق این پروازها به کشور برگردد که صبح پرواز آنها به ایران می‌رسد. اسلامی ادامه داد: ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات