امضا تفاهمنامه برای ایجاد شهرک مسکونی ۴۰۰۰ واحدی در شرق تهران

امضا تفاهمنامه برای ایجاد شهرک مسکونی ۴۰۰۰ واحدی در شرق تهران

تلاش می‌کنیم برای دهک یک تا ۳، ۲۰۰ هزار واحد و برای دهک ۴ تا ۷، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را احداث کنیم. وی ادامه داد: در تامین مالی تلاش می‌کنیم از روش‌های جدید مبتنی بر بورس استفاده کنیم چون این پروژه در شرق تهران است و حدود ۳۱ هکتار زمین را شامل می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی در توضیح این پروژه گفت: با توجه به نقش صنعت ساختمان در اقتصاد کشور طبیعی است که اگر بانک‌ها اموال مازاد خود را به بخش مسکن منتقل کنند تاثیر زیادی روی اقتصاد خواهند گذاشت و همچنین رضایت عمومی را فراهم خواهند آورد. وی ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم برای دهک یک تا ۳، ۲۰۰ هزار واحد و برای دهک ۴ تا ۷، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را احداث کنیم.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات