هشتمین همایش سالانه اخلاق حرفه ای با عنوان،" مدیریت حرفه...

شورای اخلاق حرفه ای جامعه مهندسان مشاور ایران، براساس رسالت خود و برای ایجاد بستری مناسب برای ارائه تجربیات و دانش در حوزه اخلاق حرفه ای، هشتمین همایش سالانه خود را تحت عنوان،" مدیریت حرفه در تنگنای اقتصادی با رویکرد اخلاقی" روز سه شنبه پانزدهم بهمن ماه سال جاری باحضور اعضای جامعه مهندسی مشاور ایران، پژوهشگران، استادان و صاحبنظران دستگاه های اجرایی برگزار کرد.

سخنرانان این همایش که با محورهای: شفافیت، اعتمادسازی، تاب آوری و مسئولیت پذیری برگزار شد ، مهندس امینی رییس شورای مدیریت جامعه مهندسین مشاور ایران، مهندس آیت اللهی رییس شورای اخلاق حرفه ای جامعه مهندسین مشاور ایران، دکتر پزشکیان نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، آ مهندس حضرتی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مهندس ابراهیم نیا مشاور مدیرعامل و مدیرکل دفتر برنامه ریزی تلفیقی شرکت مدیریت منابع آب ایران و دکتر آل رسول نایب رییس شورای مدیریت جامعه مهندسین مشاور ایران بودند .

در این همایش مهندس ابراهیم نیا ضمن گذری اجمالی بر مفهوم توسعه و اینکه توسعه چیست و چه نیازهایی دارد؟ ضمن اشاره به تلاش های ارزشمند گروهی از اساتید کشور جهت تبیین موضوع توسعه در نظریه های مختلف از طریق پویش فکری توسعه و جمع بندی های حاصل از این بررسی ها اظهار داشت: توسعه تحول مستمر؛ عقلانی و کم هزینه در بعد فیزیکی و مادی و بعد رفتاری و فرهنگی زندگی مردم است، به شرطی که محدودیت های طبیعی، اجتماعی و هستی را برای بشر کاهش دهد و سه دستاورد داشته باشد: رفاه، رضایت و معنا. وی در ادامه گفت: طبق بررسی ها قطعا در کشورهای توسعه یافته همه این شرایط باهم اتفاق نیفتاده و در برخی از کشورها فقط رفاه ایجاد شده و متعاقبا رضایت و سپس معنا.

وی اعلام کرد طبق نظریه های اقتصادی توسعه و متخصصان امر، توسعه دو بعد تحول سخت و تحول نرم دارد. تحول سخت را معمولا فناوری رقم می زند و تحول نرم را تحول نهادی. برای تحول سخت یعنی فناوری نیازمند ثبات هستیم، و اینکه فقط در ثبات است که فناوری مستمر رشد می کند. لکن، در ثبات تحول نهادی رخ نمی دهد چراکه نهادها کارکردشان حفظ وضعیت موجود است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تلفیقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه سخنان خود اظهار داشت :در بررسی و واکاوی که این پویش فکری اخیرا در زمینه کتاب آشوب به نویسندگی آقای دایموند بعمل آوردند، نشان می دهد که در دیدگاه های توسعه یک نظریه وجود دارد و استدلال می کند ، توسعه زمانی شروع می شود که بحرانی اتفاق بیفتد.  در واقع ، نقطه عزیمت توسعه وقوع بحران است.

وی گفت: برخی از کشورها زمانی به سمت توسعه حرکت کردند که با بحران های ساختاری و سیستمی مواجه شدند، یعنی موجودیت سیستم تحت تاثیر قرار گرفت. تهدیدی جدی برای ادامه بقا سیستم.

مهندس ابراهیم نیا تاکید کرد، نکته کلیدی این موضوع اینجاست که، در بحران ها جایی نگارش نشده است که حتما باید تحول و افق گشایی جدیدی رخ دهد و این تهدیدها به فرصت های ارزشمند تبدیل شود. اینجاست که نخبگان و گروه های مرجع میتوانند نقش بازی کنند، که آیا بحران به فرصت تبدیل شود یا به تهدید. اگر عملکرد نخبگان و نظام سیاسی این بود که بحران تبدیل به فرصت و افق های جدید شود، آنوقت یک تحول بنیادی در مسیر توسعه و در بعد تحول نرم رخ داده است. ولی اگر بحران را یک تهدید قلمداد کنیم قطعا پسروی معنی داری خواهیم داشت. در سیستم های زنده چاره ای نیست که حتما باید اخلال یا چالش بسیار جدی و یا بحران هایی ایجاد شود تا به تکامل برسند.

مشاور مدیرعامل  شرکت مدیریت منابع آب ایران سپس تصویر شفافی از وضعیت منابع آبی ارائه و اعلام کرد :در سال 1335 شمسی که جمعیت ایران 19 میلیون نفر بود سرانه آب تجدیدپذیر هر نفر بالغ بر 6800 مترمکعب در سال بود، لکن با جمعیت مطلوب پیش بینی شده در افق 1420 شمسی به میزان 106 میلیون نفر و با فرض داشتن آب تجدیدپذیر به همان متوسط درازمدت امروز در آن مقطع، یعنی حدود 110 میلیارد مترمکعب در سال، میزان سرانه آب تجدیدپذیر به ازای هر نفر حدود 1040 مترمکعب در سال خواهد بود که طبق شاخص ها در بازه تنش آبی خواهیم بود.

وی گفت: برای توسعه پایدار، کشورها نیازمند سرمایه گذاری های ماندگار و بلند مدت و انجام پروژه های زیربنایی برای ایجاد ارزش افزوده و تولید زاینده هستند. سهم قابل توجهی از سرمایه گذاری های دولت در اقتصاد کشور از طریق هزینه کردن بودجه های تملک دارایی های سرمایه ای واقع می شود. از این رو رفتار اقتصادی دولت در مدیریت صحیح و تخصیص  بهینه منابع در این حوزه از اهمیت  ویژه ای برخوردار است. مهندس ابراهیم نیا اعلام کرد، طبق خوداظهاری از شرکت های آب منطقه ای استانی در شهریورماه سال جاری، اعتبار مورد نیاز برای اتمام طرح های فعلی تملک دارایی سرمایه بخش آب کشور بالغ بر 140 هزارمیلیارد تومان است که باتوجه به شرایط ایجاد شده، بخصوص کاهش محسوس درآمدهای نفتی و تاثیر آن در تخصیص اعتبار برای طرح های عمرانی، نقش نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی را برای گذر از شرایط بسیار سخت فعلی و ایجاد تحول بنیادی و افق گشایی جدید در این عرصه را یادآور شدند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تلفیقی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت :جامعه قدرت خود را از سازمان‌ها و نهادها می‌گیرد و این نهادها منابع قدرت را کنترل می‌کنند و به جامعه اقتدار می‌دهند. لذا درآمد نفت هیچ وقت نگذاشت این سازمان‌ها و نهادها در جهت مأموریت‌های خود بالغ شوند و افق های جدید و قابل اتکا و پایداری را برای توسعه ایجاد نمایند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط سخت و حداکثری تحریم ها و کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی و اینکه این تهدید را باید به فرصت معنی دار برای آینده تبدیل کرد، اعلام نمود، در این جامعه پر انرژی نیازمند تغییرات بنیادی هستیم و باید در کل سبک تصمیم‌گیری تغییرات ایجاد نماییم. لذا نیازمند آنیم تا شرایط فعلی را تشریح و شفاف کنیم و یقینا با آگاهی از شرایط موجود می‌توان به مرزهای فرزانگی رسید.

مهندس ابراهیم نیا تعقل و تدبیر به همراه مسولیت‌پذیری، تشریح مبانی افق گشایی، ورود شایسته‌ها به عرصه های تصمیم گیری، تعهد و وجدان کاری، تقویت انگیزه‌ها، نظارت و پاسخگویی، رفتار مسئولانه، ایجاد بسترهای لازم برای ورود مهندسان جوان به عرصه کار توأم با انتقال تجربه از جانب پیشکسوتان را از اساسی ترین اقدام ها برشمرد و اعلام کرد میتوان با پذیرش شرایط موجود، خودسنجی صادقانه و پذیرش مسولیت و با شرط اولویت حفظ شرایط فعلی حتی الامکان بهبودی نسبی را برای ارکان نظام فنی و اجرایی کشور فراهم کرد.

وی تاکید کرد: برای تحول بنیادین و افق گشایی های جدید باب گفتگو را باید باز کنیم و برای تقلیل اثر درآمد نفتی بر طرح های عمرانی، نخبگان و افراد باتجربه و کارکشته از بدنه نظام سیاسی و  بخش خصوصی (به لحاظ کمی بیشتر از دولتی ها باید باشند) و دانشگاهیان (هم تئورسین ها و هم کسانی که در حوزه اجرا نیز بوده اند) نقشه راه عملی قابل فهم و اجرا تهیه نمایند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تلفیقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در پایان سخنان خود گفت:جامعه مهندسین مشاور کشور میتواند آغازگر این گفتگو باشد و پیشنهاد کرد، همایش های بعدی از متکلم وحده بودن سخنران ها خارج و به محفلی هدفمند برای گفتگوی سازنده برای تحولات بنیادین و افق گشایی های جدید تبدیل شود. وی موضوع واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای به بخش خصوصی در قالب ماده 27 قانون الحاق و تبصره 19 قانون بودجه سال جاری و لایحه پیشنهادی سال بعد را بعنوان آغازگر این گفتگو پیشنهاد کرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات