سرپرست شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان منصوب شد

سرپرست شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان منصوب شد

طی حکمی ازسوی مهندس محمدحاج رسولیهامدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران مهندس محمددلمرادی به عنوان سرپرست شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان منصوب شد.

معاونت طرح وتوسعه وقائم مقامی شرکت ازمسئولیتهای گذشته دلمرادی سرپرست جدیدشرکت آب منطقه ای است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات