۵۰۰۰ کارگر در واحدهای تولیدی لرستان دچار مشکل حقوق معوق شدند

۵۰۰۰ کارگر در واحدهای تولیدی لرستان دچار مشکل حقوق معوق شدند

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تضعیف جامعه تولید کشور از اهداف استراتژیک دشمن است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات