همه حقوق‌ها مرتبط با "حقوق ساخت" است/ضرورت درک اهمیت حقوق ساخت

همه حقوق‌ها مرتبط با "حقوق ساخت" است/ضرورت درک اهمیت حقوق ساخت

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه امروزه به جای اینکه حقوق‌دانان و دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی مسائل حقوقی را مطرح کنند؛ مهندسان با کفایت کشور و مهندسان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مسائل حقوقی را مطرح می‌کنند و به ثمر می‌رسانند، گفت: تمام حقوق‌ها مرتبط با حقوق ساخت است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات