مدیر ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان کشور خبر داد: اجرای طرح ارتقای سطح ایمنی ساختمان‌ها در کشور

مدیر ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان کشور خاطرنشان کرد: هدف اصلی این است که تهدیدهایی که ساختمان‌های استان با آن روبرو هستند را شناسایی و رصد کنیم و با نسخه‌های فنی و راهبردی این خطرات را از ساختمان‌ها به ویژه ساختمانهای عمومی و دولتی در حال بهره برداری دورکنیم. عارفی در پایان نیز بیان کرد: خوشبختانه ارتباط و تعامل بسیار خوبی بین اداره کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری، شهرداری یزد و نظام مهندسی ساختمان استان وجود دارد و آماده هستیم تا از ظرفیت ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان کشور و دفتر استانی این ستاد در امر بازرسی و نظارت استفاده کنیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات