بازديد سيد عبدالمجيد نژادصفوي ، مديركل راه و شهرسازي استان از روزنامه خراسان شمالي و ديدار با حاج آقا وليزاده ، سردبیر ر...

بازديد سيد عبدالمجيد نژادصفوي ، مديركل راه و شهرسازي استان از روزنامه خراسان شمالي و ديدار با حاج آقا وليزاده ، سردبیر ر...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات