گزارش تصویری ازبازدید سرپرست سازمان  فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و معاونین از دومین نمایشگاه عکس دیدگار

گزارش تصویری ازبازدید سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و معاونین از دومین نمایشگاه عکس دیدگار

گزارش تصویری ازبازدید سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و معاونین از دومین نمایشگاه عکس دیدگار(( این مجموعه تلاش عکاسانی است ازتبار دی و دیار باران که از زاویه خبر به سوژه نگریسته اند و به دنبال بیان حرفهای خود از طریق شکار تصاویری از جنس خبر هستند که درحوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و ورزشی تفکیک شده است تا روایتگر آنچه باشند که براین سرزمین می گذرد .


برای دیدن تصاویربیشتر واخبارتکمیلی به سایت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت به آدرس:www.Farhaangi.Rasht.Ir
لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات