۲۰۲۶ واحد تولیدی توسط بانک‌ها تملک شده است

۲۰۲۶ واحد تولیدی توسط بانک‌ها تملک شده است

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: بانک‌ها حق ندارند واحدها را به خاطر بدهی بانکی مصادره کنند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات