عدالت اجتماعی، محوری‌ترین شعار شورای پنجم است

عدالت اجتماعی، محوری‌ترین شعار شورای پنجم است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات