مرکز مانیتورینگ طرح کاهش انتشار آلاینده های هوا L.E.Z افتتاح شد

مرکز مانیتورینگ طرح کاهش انتشار آلاینده های هوا L.E.Z افتتاح شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات