آموزش،توسعه ایستگاه ها، و تامین تجهیزات ۳ محوراصلی مورد توجه آتش ...

آموزش،توسعه ایستگاه ها، و تامین تجهیزات ۳ محوراصلی مورد توجه آتش ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات