برخورد انضباطی، راهکار بازدارنده برای مقابله با صوری‌کاری/ تفرق استان‌ها در تنظیم قراردادهای مجریان

صوری کاری و امضافروشی مهندسان در بخش نظارت و اجرا تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد و در عین اینکه به لحاظ حقوقی می تواند بار مسئولیت سنگینی را برای آنها به همراه داشته باشد؛ همچنین موجب می شود تا جان و مال ساکنان و بهره برداران به بازی گرفته شود.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات