اطلاعیه متقاضیان محترم اقدام ملی مسکن که پیامک دریافت نکرده اند

اطلاعیه متقاضیان محترم اقدام ملی مسکن که پیامک دریافت نکرده اند

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات