مجله تصویری آوای شهر /شماره اول/ مهمترین اخبار و اقدامات مدیریت شهری مبارکه /بهمن ماه 1398

مجله تصویری آوای شهر /شماره اول/ مهمترین اخبار و اقدامات مدیریت شهری مبارکه /بهمن ماه 1398

مجله تصویری آوای شهر /شماره اول/ مهمترین اخبار و اقدامات مدیریت شهری مبارکه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات