دستگاه حفارتونل خط ۳قطار شهری مشهد ۱۹بهمن به پایانه امام رضا(ع) می ...

دستگاه حفارتونل خط ۳قطار شهری مشهد ۱۹بهمن به پایانه امام رضا(ع) می ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات