نشست اصلاح پروانه بهره برداری چاهها ، در شرکت آب منطقه ای...

به گزارش روابط عمومی شرکت ، در راستای عملیاتی نمودن طرح سازگاری با کم آبی، نشست تخصصی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت با مدیران نواحی آبیاری شهرستان های تابعه ، کارشناسان و جمعی از صاحب نظران این حوزه در محل سالن جلسات شرکت برگزار گردید،

در ابتداء این جلسه مرادی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت، با اشاره به اینکه امروز کم آبی در کشور جدی است و تاثیر آن بر ابعاد مختلف زندگی آرام آرام مشهود می‌شود ، افزود اولویت سازگاری با کم آبی دراستان توجه به ممنوعیت کشت برنج و بررسی منظم و مدیریت آب میباشد . مرادی ضمن اجتناب ناپذیر بودن انجام طرح ملی سازگاری با کم آبی به اصلاح پروانه بهره برداری از چاهها اشاره و  به ضرورت اجرای طرح اصلاح و تعدیل پروانه های بهره برداری چاه ها  تاکید و ادامه داد لازم است ضمن اقدامات موثر فرهنگی گامهای جدی تر جهت اجرای اصلاح الگوی مصرف کشاورزان با مشارکت دستگاههای ذیربط در استان برداشته شود ، ایشان به برداشت غیر مجاز از منابع آب زیرزمینی اشاره و اهمیت و نقش حیاتی آب در زندگی آدمی و چرخه حیات را بسیار مهم و افزود : هرگونه کوتاهی در عدم استفاده صحیح از منابع آبی باعث به خطر افتادن چرخه طبیعت می‌شود و تهدیدی برای زندگی انسان‌ها خواهد بود ،  مرادی با اشاره به ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب گفت مقتضی است بدون فوت زمان و با جدیت و قاطعیت و تمرکز کامل نیرو، نسبت به شناسایی و انسداد چاههای غیرمجاز در تمامی مناطق سطح استان اقدام شود ، و خطاب به مدیران شهرستان های تابعه افزود، باید ترتیبی اتخاذ نمائید تا با افزایش گشت بطور مستمر، نظارت لازم بر چاهها و برداشتهای آب صورت گرفته و با متخلفین بدون هرگونه اغماض برخورد گردد .

مرادی در پایان سخنان خود ضمن تاکید بر تطبیق آمار برداری چاهها در دور سوم و توجه مدیران نواحی آبیاری شهرستان های تابعه به صورتجلسات قبلی سخنان خود را پایان و در ادامه جلسه موارد مطروحه مورد بحث و تبادل نظر اعضاء قرار گرفت .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات