یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و...

یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی چهارشنبه 16 بهمن ماه به ریاست مهندس محمد حاج رسولی ها مدیر عامل ، مهندس جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران و مهندس داوود نجفیان مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان البرز برگزار شد.

در این جلسه  ابتدا گزارشی تحت عنوان مطالعه و راه اندازی بازار آب در دشت هشتگرد استان البرز توسط دکتر حامد رفیعی عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران ارائه شد. سپس  اعضای جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند  و در پایان پس از بررسی های لازم جمعبندی توسط مهندس حاج رسولی ها بعمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات