از ظرفیت های قانون بودجه برای تکمیل کریدورهای فارس استفاده می کنیم/ در اجرای پروژه های اولویت دار کوتاهی نکرده ایم

از ظرفیت های قانون بودجه برای تکمیل کریدورهای فارس استفاده می کنیم/ در اجرای پروژه های اولویت دار کوتاهی نکرده ایم

اسلامی گفت: امروز با آقای پورمحمدی صحبت کردم و ایشان موافقت کرد برای باقیمانده کریدورهای استان فارس بتو‌انیم از ظرفیت‌های ماده ۵ و ۶ استفاده کنیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات