افزودنی‌های شیمیایی بتن چیست؟

به گزارش اخبار ساختمان، امروزه با افزایش دانش تکنولوژی بتن و به‌منظور دستیابی به بتنی با ویژگی‌های خاص (افزایش مقاومت، کارایی، دوام و …) استفاده از افزودنی‌های بتن بسیار متداول شده است. افزودنی کاهنده آب، همان‌طور که از نام آن پیداست، جهت کاهش مقدار آب مخلوط بتن در روانی برابر استفاده می‌شود. در این حالت، مقدار آب (نسبت آب به سیمان) ثابت نگه‌داشته می‌شود و افزودنی اضافه‌شده منجر به بهبود کارایی بتن می‌گردد و تاثیر خاصی بر مقاومت فشاری (به‌خصوص مقاومت‌های بلندمدت) نخواهد داشت. هدف دیگر افزودنی‌های کاهنده آب، کاهش مقدار سیمان مخلوط بتن هست. روان ‌کننده‌ها قابلیت کاهش مقادیر آب بین ۵ تا ۱۰ درصد را دارند این در حالی است که با استفاده از فوق روان‌کننده‌ها می‌توان بین ۱۵ تا ۴۰ درصد مقدار آب را کاهش داد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات