بازدید معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل از سد و...

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل در بازدید از کانال آب آور و سد گیلارلو گفت: سد مخزنی گیلارلو با حجم مخزن هشت و نیم میلیون مترمکعب بواسطه یک رشته کانال بطول ۱۶ کیلومتر، از آب مازاد رودخانه های برزند چایی و دیزج چایی تامین می گردد.

مهندس نبی اله پاسبان عیسی لو افزود: با تخصیص ۲ میلیون و ۱۷۰ هزار متر مکعب آب در سال از سد گیلارلو، ۶۳۰ هکتار از اراضی پائین دست سد به سیستم های آبیاری تحت فشار مجهز گردیده که در فاز اول ۴۰۰ هکتار زیر کشت کلزا قرار گرفته است و در سال زراعی جاری دو مرحله آبیاری گردیده است.

وی در بازدید از کانال آب آور و سد گیلارلو از تخصیص اعتبار ۱۰۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات تملک دارایی خبر داد و گفت: از محل اعتبارات مرمت و باسازی شبکه (اعتبارات جاری شرکت) نیز مبالغی بدین منظور در نظر گرفته خواهد شد .

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب ذخیره شده در پشت سد گیلارلو را ۵/۵ میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت: حجم آب موجود در پشت سد در مقایسه با سال گذشته یک میلیون متر مکعب کسری نشان می دهد که علت آن بروز خشکسالی و کاهش بارندگی و همچنین بهره برداری برای مصارف کشاورزی می باشد .

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات