زلزله و ساخت‌وساز انبوه روی گسل

زلزله و ساخت‌وساز انبوه روی گسل

ساخت بنا بر پهنه گسل فعال در آئین نامه های مهم در کشورهای لرزه خیز ممنوع شده و حداقل توصیه شده تا بناهای معمولی و ساختمان های یکی دو طبقه امکان ساخت داشته باشد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری تسنیم

    منبع خبر

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات