محورهای کوهستانی مخاطره سقوط بهمن دارد

محورهای کوهستانی مخاطره سقوط بهمن دارد

کار و تعاون تهران - ایرنا - مرکز مدیریت راه‌های کشور نسبت به احتمال سقوط بهمن در محورهای کوهستانی هشدار داد و تردد روان در تمام جاده‌های اصلی کشور را اطلاع رسانی کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات