ارتقاء عملکرد کانون تفکر نظام مهندسی در گرو مشارکت و حضور فعال جامعه مهندسین

ارتقاء عملکرد کانون تفکر نظام مهندسی در گرو مشارکت و حضور فعال جامعه مهندسین

رئیس کانون تفکر نظام مهندسی ساختمان یزد، اصلاح مداوم و ارتقاء سطح عملکرد را نیاز اصلی هر مجموعه بیان کرد و افزود: حضور فعال همکاران و مجموعه مهندسین و بیان مطالبات، پیشنهادها و انتقادات در خصوص موضوعات هر نشست، ارتقاء عملکرد کانون تفکر و به دنبال آن بهبود تصمیمات و عملکرد سازمان نظام مهندسی را به همراه دارد.
محمدرضا رخشان در گفتگو با روابط عمومی سازمان در مورد دلیل تشکیل این کانون گفت: این کانون بر مبنای نیاز سازمان به جمعی متفکر جهت تولید اندیشه و پیشنهادهای خلاقانه با شعارهایی همچون "خلاقیت"، "شفافیت"، "کارآمدی" و "افزایش سطح مطالبه گری" ایجاد گردید تا اعضاء با حضور داوطلبانه و به دور از تشکیلات اداری مرسوم در خصوص موضوعات نظام مهندسی اظهار نظر کنند.
رخشان به برگزاری ۹ نشست کانون تفکر نظام مهندسی اشاره کرد و افزود : این کانون ، فعالیت خود را از بهمن ماه سال گذشته آغاز نموده و سعی شده است به صورت ماهیانه جلساتی برگزار و درباره موضوعات مختلف سازمان هم اندیشی صورت گیرد.
وی در خصوص نحوه برگزاری این نشست ها تصریح کرد: در هر نشست تلاش شده تا از سخنرانانی از دانشگاه و مدیران اجرایی استان دعوت بعمل آید تا موضوعات فارغ از مسائل نظام مهندسی، از دید علمی و دانشگاهی و همچنین از جنبه های مختلف اجرایی مورد بررسی قرار گیرد.
رخشان ادامه داد: پس از بیان دیدگاه سخنرانان در مورد موضوع جلسه، اعضای سازمان که حضوری آزادانه در این جلسات دارند می توانند نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در خصوص مسائل مطرح شده بیان کرده و با یکدیگر همفکری نمایند.
رئیس کانون تفکر با تأکید بر این که این مجموعه، مجموعه ای غیر رسمی و به دور از مرسومات اداری است گفت: خروجی نشست های کانون، مشورتی است و در تمامی این جلسات ریاست سازمان و اعضایی از هیأت مدیره حضور داشته، نقطه نظرات اعضاء را دریافت و به صورت مستقیم به سازمان منتقل می کنند تا در صورت نیاز ، تغییرات لازم در تصمیمات و دستورالعمل ها صورت گیرد.
رخشان در انتها این کانون را بستری آزاد برای طرح موضوعات مختلف سازمان، بیان نظرات خلاقانه و مطالبه شفافیت خواند و از جامعه مهندسین خواست تا با حضور خود زمینه بهبود عملکرد کانون و سازمان نظام مهندسی را فراهم سازند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات