دولت ایران هیچ نقشی برای سرمایه‌گذاری در سوریه ندارد/ هدف دولت تسهیل ورود بخش خصوصی به بخش‌ عمرانی سوریه/ رایزنی سایر کشورها با سوریه

دولت ایران هیچ نقشی برای سرمایه‌گذاری در سوریه ندارد/ هدف دولت تسهیل ورود بخش خصوصی به بخش‌ عمرانی سوریه/ رایزنی سایر کشورها با سوریه

در خصوص مشارکت شرکت‌های خصوصی ایرانی در روند احداث ۳۰ هزار واحد مسکونی در سوریه موضوع تفاهم‌نامه‌ای که پیش‌تر به امضای وزیر راه و شهرسازی کشورمان و وزیر مسکن سوریه رسید، با تاکید بر اینکه موضوع تفاهم‌نامه صدور خدمات فنی و مهندسی و پشتیبانی از شرکت‌های خصوصی ایرانی در کشوری دیگر است، گفت: موضوع تفاهم و تعامل ایران با سوریه در تفاهم اخیر، ریل‌گذاری در سه بخش صنعت ساختمان، حمل و نقل، و مطالعات و مشاوره برای حضور شرکت‌های خصوصی ایرانی در سوریه است. معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر اینکه موضوع اصلی این تفاهم‌نامه مربوط به صدور خدمات فنی و مهندسی توسط بخش خصوصی ایران به سوریه است، ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی به منظور آنکه بتواند شرایط حضور شرکت‌های خصوصی صنعت ساختمان ایران و همچنین شرکت‌های حمل و نقلی ایرانی را در سوریه فراهم کند، با سوریه تفاهم‌نامه‌ای را به امضا رسانده است. معاون وزیر راه ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات