اطلاعیه/تایید و تصویب دفترچه عوارض محلی سال 1399

اطلاعیه/تایید و تصویب دفترچه عوارض محلی سال 1399

بسمه تعالی

در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفترچه عوارض محلی سال 1399 شهرداری مبارکه به استناد مصوبه شماره 98/1830  مورخ 1398/10/21 شورای اسلامی شهر و نامه شماره 20/1/102537مورخ 1398/11/14  استانداری اصفهان، تایید و تصویب گردید%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مبارکه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات